További szolgáltatások

Polgári jog

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek (pl: adásvételi szerződések, bérleti szerződés, birtokvédelem) 

egyéb szerződések készítése (pl. ajándékozás, kölcsön, tartási, életjáradéki, stb.)

 

Családjog

Házassági bontóperben, házassági, élettársi vagyonjoggal, gyermekelhelyezéssel, gyermektartással kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokban, peren kívüli egyeztetések során képviselet.

 

Házassági vagyonjogi szerződés, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződés, megállapodások készítése és ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézés.

 

Élettársi vagyonjogi szerződés

 

Végrendelet készítése, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás

 

Gyámhivatali eljárásokban képviselet