Díjazás

Irodánk gondot fordít arra, hogy ügyfelink tisztában legyenek a várható költségekkel és ennek fényében mérlegelhessék a szolgáltatás igénybevételét, amely nem csupán az ügyvédi megbízási díjra vonatkozó teljes körű tájékoztatást foglalja magában, hanem megbízási díjon felüli egyéb esetlegesen felmerülő költségekről való előzetes tájékoztatást is: pl. illetékek, szakértői díj, ügygondnoki díj, perköltség, tulajdoni lap másolat díja, hiteles cégkivonat díja stb.

 

Ügyvédi megbízási díj minden esetben egyedi, szabad megállapodás tárgya, igazodva az ügyek bonyolultságához, az elvégzendő munka mennyiségéhez, valamint a hozzá kapcsolódó felelősséghez.

 

Konzultáció: 40.000 Ft / óra

 

Consultation fee in English: 50.000 Ft/  hour

 

A megbízási díj megállapítása történhet óradíjas elszámolással vagy fix összegben meghatározva.

Az ügyvédi munkadíj általában a teljesített munkaórák alapján kerül meghatározásra.

A megbízót a munkadíjon felül a megbízás ellátásához kapcsolódóan felmerült egyéb költségek terhelik, amelyeket általában előre kell az iroda rendelkezésére bocsátani.

Vannak olyan ügyfajták, amelyeknél nem a munkára fordítandó munkaóraszám, hanem az ügy ellátásához kapcsolódó felelősség miatt az ügy tárgyának értéke az irányadó a munkadíjra. Ezekben az esetekben a munkadíj a megbízás tárgyául szolgáló vagyontárgy értékének meghatározott százaléka, ez esetben részletfizetés lehetősége is biztosított ügyfeleink számára.